"Poolautomaatse puu- ja köögiviljade sorteerimise liini soetamine". Halika Õunatalu OÜ

Investeeringu sisu:
Poolautomaatse puu- ja köögiviljade sorteerimise liini soetamine.

Eestis uuenduslik tehnoloogiline lahendus puuviljade kiireks ja efektiivseks sorteerimiseks võimaldab vähendada jäätmeks saadetava puuvilja ja suurendada ümbertöödeldava või värskelt realiseeritava puuvilja osakaalu rakendades seeläbi piirkonna ettevõtluses paremini kohalikku toorainet ja ressurssi ning suurendada ettevõtte konkurentsivõimet. Ümbertöödeldava puuvilja mahu suurendamine võimaldab omakorda suurendada tootmismahtusid õunamahla tootmises ja vähendada tootmise sisendkulusid toetades ettevõtluse mitmekesistumist sekundaarsektori suunas. Suurenenud mahud toovad endaga kaasa suurenenud tööjõuvajaduse ning töötleva tööstuse ja tehnoloogiliste lahenduste abil loodud töökohtade palgatase on keskmisest kõrgem. Sorteerimisliiniga parandatakse ka olemasolevate töötajate töötingimusi, toetatakse töökohtade ja töötajate püsimist ning rakendatakse paremini kohalikku inimest.

Toetuse summa: 49 000 eurot

www.halika.ee

Facebook: Taluõun