"Piiriveere raamat" MTÜ Piiriveere Liider

Raamat tutvustab lugejatele Piiriveere Liidri tegevuspiirkonda ja LEADER toetuse abil ellu viidud projekte. Ühtlase stiiliga ja korrektse sõnastusega raamatus kirjutatud lood aitavad lugejal saada paremat ülevaadet piirkonna arengust LEADERI toel. Kuna ühingu strateegia eesmärk on pidurdada elanikkonna vähenemist tegevuspiirkonnas, siis kaasame raamatu koostamisse tudengeid. Eesmärk on tekitada tudengites ja nende lähikondlastes huvi piirkonna vastu, tutvustada piirkonda tudengitele ja nende kaudu ka laiemale ringkonnale. Loodame projektiga pakkuda tudengitele võimalust intervjueerida kohalikke projektikirjutajaid, et nii õpitut praktiseerida. Ühistegevusest loodame koostöö jätkumist ülikooli ning meie ühingu ja piirkonna inimeste vahel.

Toetuse summa 12 033.45 eurot