"Piiriveere õpilasmalev 2021" MTÜ Piiriveere Liider

Piiriveere Liidri tegevuspiirkonna noortel puudub ühine malev (mõnes Piiriveere Liidri piirkonna puudub malev üldse) Noortel puudub suvel legaalne võimalus leida tööd kodupiirkonnas (erinevalt teiste, nt Harjumaa noortest) ja see vähendab piirkonna noorte konkurentsivõimet.

 Teine olukord, mida projekt püüab lahendada, on otsustajate ja aktiivsete kogukonna liikmete vananemine, puudub järelkasv.  

Projekti eesmärk on luua tegevuspiirkonnas alus õpilasmaleva traditsioonile ning suunata tänaseid malevlasi tulevikus malevasse rühmajuhtideks, noorsootöötajateks, tegevuspiirkonna otsustajateks.

Projekt on suunatud Piiriveere Liidri strateegia üldisele ja prioriteetseimale eesmärgilepidurdada elanike arvu vähenemise tendentsi. Projekt on osa Piiriveere Liidri üldisest suunast kaasata oma tegevustesse ja piirkonna arengusse rohkem noori ning teha koostööd noortega.

Projekt võimaldab piirkonna noortekeskustel ühiselt korraldada noorte jaoks malevat, see on võimalus jagada noortekeskustel omavahel kogemusi, teha koostööd ja leida valdkondi, mille puhul edaspidi teha koostööd Piiriveere Liidriga.

Toetuse summa 17 738.68 eurot