"Pärimus elavaks pildi kaudu". SUFF MTÜ

Investeeringu sisu:  

Montaažiarvuti, filmi- ja helitehnika soetamine.

Projekti raames käivitatakse Meremäe ja Misso vallas filmialane huviring, mis annab piirkonna noortele võimaluse tegeleda arendava ja põneva huvialaga kodu lähedal, piirkond muutub atraktiivsemaks nii kohalike kui ka mujal elavate noorte jaoks. Eesmärgiks on filmide kaudu salvestada ja säilitada piirkonna kahte olulist murret - võro ja seto ning mõlemat kultuuriruumi.

Toetuse summa: 8 337,20 eurot

Taotleja lugu: Ungarlanna arendab Setomaal kultuuriküla

Facebook: Uusvada kultuuriküla