"Õue ja liikuma kutsuv madalseiklusrada Värskasse" Nooruslik Setomaa MTÜ

Projekti eesmärk on pakkuda lastele ning noortele atraktiivseid õuetegevusi kaasaegses ning arendavas keskkonnas sh mitmekesistada kooli, lasteaialaste ja tervikuna kogukonna liikumis võimalusi.

Projekti tulemusel saavad lapsed ja noored madalseiklusrajal liikudes positiivse mõju füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele. Seiklusrajal kohtuvad lapsed ja noored saavad suhelda, mängida ning ronida. Kõik see toetab noores inimeses ka harjumust liikuda ja hoolida oma tervisest.

Kooli ja staadioni läheduses olev seiklusrada annab vaheldust klassikalistele spordialadele ja toetab võimalust sportida tervel perel üheaegselt.

Ühistegevustes osalemine ning seiklusrajal vaba aja veetmine annab kogukonnale võimaluse vabas õhus tervist edendada, olla ettevõtlik ja liikuv.

Toetuse summa: 8 478.- eurot