"Multifunktsionaalse teeninduskeskuse kanalisatsiooni rajamine ja keskuse internetiseerimine." MTÜ Emmamägi.

Ajaloolisel Setomaal asuvas Selise külas puudusid enne projekti algatamist haridus-, kultuuri-, seltsi- ja sporditegevust pakkuvad asutused, mistõttu oli soikunud igasugune seltsi- ja ühistegevus. Lähimad tegevuskohad paiknesid Mikitamäel ja Värskas. MTÜ Emmamägi poolt algatatud projekti eesmärgiks on Selise küla elukeskkonna kvaliteedi parandamine ning külaelu taaselustamine multifunktsionaalse teeninduskeskuse loomise abil. Loodava teeninduskeskuse eesmärgiks on:

- Vanade tavade ja kommete ellukutsumine;
- Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine;
- Harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamine ning mitmekesistamine;
- Külaelanike ühiskondliku aktiivsuse tõstmine;
- Koolituste, seminaride ja õppepäevade läbiviimise koha olemasolu;
- Autode ja põllumajandusliku tehnika hooldamis- ja remontimisvõimaluste olemasolu;
- Internetiteenuste kättesaadavuse tagamine.

Käesoleva projektiga taotleti Leader meetmest toetust teeninduskeskuse kanalisatsiooni välja ehitamiseks ja keskuse internetiseerimiseks.

Toetuse summa: 6 499,94 € (101 702 kr)