"Majandushoone rekonstrueerimine". Ostrova Mari OÜ

Investeeringu sisu:  

Paloveere küla, Õllekoja kinnistul oleva majandushoone rekonstrueerimine marjahoidlaks.

Projekti tegevuste elluviimisel lisandusid mitmekesised võimalused kohaliku tooraine laialdasemaks kasutamiseks, rakendades selleks kohalikku inimressurssi. Rajatud marjahoidla loob ideaalsed võimalused marjade ja marjasaaduste mahajahutamiseks, edasiseks töötlemiseks, pakendamiseks ja pikemaajaliseks säilitamiseks. Kohalikust toorainest, mahedalt kasvatatud marjadest, on edasise töötlemise teel võimalik juurutada ja arendada hulganisti uusi piirkonda tutvustavaid tooteid. Projekti elluviimine aitab lähiaastatel kaasa mitme töökoha loomisele. Projekt aitab parandada piirkonna ettevõtluskeskkonda ja ettevõtjate konkurentsivõimet, aitab pakkuda elanikele ja tarbijatele uusi tooteid ja teenuseid.

Toetuse summa: 17 375,80 eurot

Facebook: Ostrova Mari