"Mahe ja muhe – lapsed, kool ja mahetoit" Setomaa Liit MTÜ

Eesmärgistatud koostöö ja ühistegevus, et suurendada maheda toidutoorme kasutamist lasteasutustes kahe projektis osaleva omavalitsuse, lasteasutuste, ettevõtjate ja kogukonna vahel, samuti suurendada PVL piirkonna elanike teadmisi tervislikust toitumisest ning edendada tervislike toitumisharjumuste kujundamist parandades samaaegselt kohalike ja mahetootjate konkurentsivõimet.

Projekti tegevussuunad: hooajaliste näidismenüüde koostamine mahetooraine baasil (kuni 25% osakaaluga) neljaks nädalaks; täiendkoolitused ja ümarlauad koolikokkadele ja haridustöötajatele teadmiste saamiseks või kogemuste vahetamiseks mahetoitlustamises; laste mahetoidust kokkamise võistlus, kus vähemalt kaks parimat retsepti valitakse menüüdesse; kasvuhoone rajamine kooli juurde praktilise mahetoidu kasvatamisvõimaluse pakkumiseks.

Toetuse summa 19 997.28 eurot

 

Partnerid

Setomaa Liit MTÜ

Setomaa Vallavalitsus 

Võru Vallavalitsus