"Lambavillast väetisegraanulite valmistamine" Villatoode OÜ

Projekti käigus soetatakse purusti, müügitelk ja masinate komplekt (pelletiseerija, konveierid, kaaluseade).

Lambavilla, kui paratamatult tekkiva jäätme ümbertöötlemine ja väärindamine.

Suurenev surve just rohemajanduse ja ringmajanduse aspektidest lähtuvalt, annavad hea pinnase uute ideede ellurakendamiseks. Huvi taolise lambavilla väärindamise vastu on nii lõpptarbijal, kui ka lambakasvatajatel, kel on lootust saada lambavillast lisatulu.

Eesmärgiks on järjepidev ja tasakaalukas ettevõtte kasv läbi keskkonnaalaste, äriliste ning ka sotsiaalsete tegevuste.

Projekti eesmärgiks on tehnilise võimekuse arendamine ja seeläbi võimaluse andmine tarkade töökohtade tekkeks.

Mää - Looduslikud lambavilla graanulid väetamiseks (maa.garden)

Mää | Facebook

Toetuse summa: 17 592.- eurot