"Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu" Setomaa Liit MTÜ

Eesmärgid

Projekti eesmärk on tugevdada külakogukondasid kui olulist piirkonna elujõulisuse allikat. Selleks viiakse läbi koolitusi (liidrite motivatsiooni- ja kaasamisoskuste koolitus; terviseedendamise koolitus, kodu-uurimise koolitus), tsõõriklaudu koostöö käivitamiseks, õppereise.

Projekti tulemused

  • Projektis töötatatakse välja ja kasutatakse koostöömudeleid, sh nii külade sisese koostöö, külade vahelise koostöö, küla ja valla vahelise koostöö ning küla ja organisatsioonide vahelise koostöö mudeleid.
  • Projekti käigus tõuseb läbi koolituste külaliidrite motivatsioon, nad saavad kaasamisoskusi.
  • Tsõõriklaudades luuakse külade koostöömudelid, mida katsetatakse konkreetsete ühistegevuste läbi.
  • Terviseedendamise koolituste abil tõuseb teadlikkus elukvaliteedi tõstmise võimalustest ning suurem osa inimesi saab osaleda aktiivselt erinevates tegevustes.
  • Tänu koolitustele paranevad teadmised, kuidas koduloolisi uurimusi teha, küla ajaloo uurimine annab ühtlasi võimaluse koostöömudelit praktilise tegevusega läbi teha, teha üheskoos midagi valmis, mis loob pinnase teisteks koostöötegevusteks.
  • Õppereisidel käigus saadakse teadmisi headest praktikatest. Setomaal ei ole varem sellelaadilist kompleksset külakogukondade koostöövõrgustiku koolitust tehtud.
  • Külavanemad ja kogukonnaliidrid on küll osalenud erinevatel koolitustel, kuid kuna erinevate külade inimesed on osalenud eri aegadel eri koolitustel, pole tekkinud tõhusat pinnast koostöödialoogideks.

Toetuse summa 17 039.94 eurot

 

Partnerid

Setomaa Liit

Setomaa Vallavalitsus

Rõuge Vallavalitsus