,,KÖÖK KORDA!“, AIG MTÜ

Investeeringu sisu:  

Köögiploki rekonstrueerimine (põranda, seinte, lae ehitus, sh vabatahtliku tasustamata töö, elektritööd, siseviimistlustööd, ventilatsioonitööd, köögi avatäited).

Projekti käigus luuakse esimene kogukonnakeskne köök (kogukonnaköök) Piiriveere piirkonnas.  Kööki hakatakse kogukonnaüleselt aastaringselt kasutama koolitusteks, praktiliseks tegevuseks, uute toodete väljaarendamiseks, suhtlemiseks, kogukonnakoostöö arendamiseks jne. Projekti tulemusena suureneb Mikitamäel ja ümbritsevas piirkonnas hõivatuse määr, pidurdub elanikkonna väljaränne (nii mõigi pere jääb Mikitamäele), suureneb noorte huvi kogukonnajuurtega toitlustuse vastu, tõrjutud inimesed leiavad tee eneseteostuse ja töövõimaluste juurde.

Toetuse summa: 22 690,32 eurot