„Kaubiku ost ning külmikagregaadi pealeehitus“ Jesian Oü

Jesian OÜ on Setomaal, Värskas tegutsev metsasaaduste varumisega tegelev ettevõte, mis soovib mahtusid tõsta ja tegevust laiendada. Puuvilja ja marjade hüppeline hinnatõus tarbijale teeb olukorra soodsaks, et Jesian OÜ võiks arendada oma tegevust. Tegevuse laiendamiseks on vaja külmikkaubikut, mis suudab tagada temperatuuri 0...+6 kraadi.

Projekti eesmärkideks :

  • PVL piirkonna kohaliku tooraine parem rakendamine (metsasaadused, kohalikud inimesed)
  • ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine, pakub elanikele uusi teenuseid (kojuvedu)
  • loob uusi töökohti ning tõstab palgataset piirkonnas, et oleks rohkem vähemalt Eesti mediaanpalgaga töökohti
  • piirkonna ettevõtluse mitmekesistamine
  • ettevõtluses rakendatakse rohkem kohalikku ressurssi
  • elukvaliteet on paranenud tänu teenuste kättesaadavusele
  • tööealise rahvastiku potentsiaali  parem rakendamine

Toetus: 12 992,49 eurot