„Käsitööliste ja teadusasutuste koostööprojekt - seto rahvarõivaraamatu käsikiri“, Seto Käsitüü Kogo MTÜ

Eesmärgid:

Ühisprojekti otseseks eesmärgiks on viia kokku piirkonna käsitöölised ja teadlased-etnoloogid erinevatest teadusasutustest. Projekti tulemusena koondatakse ca 350 lehekülge seto rahvarõivaalast materjali (käsikiri).

Tegevussuunad:

  • Õppepäevade korraldamine. Toimub 30 õppepäeva, kus osalevad käsitöölised ja teadlased.
  • Toimetus-kolleegiumi töö. Kokku 30 töökoosolekut.

Teoreetilised arutelud koos praktikumidega ja vastastikused konsultatsioonid annavad 60 inimesele võimaluse seto käsitöö tehnikat, sõnavara ja varasemaid uurimusi paremini mõista ning tänapäevaselt ja teaduslikult sõnastada.

Projekti otsese tulemusena valmib käsikiri, kuhu on koondatud seto rahvarõivaalased artiklid. Koondatud on õppepäevadel esitletud erakogudes olevatest esemetest fotomaterjal.

Tulemused:

Projekti otseseks eesmärgiks oli kokku viia piirkonna käsitöölised ja teadlased-etnoloogid. Koostöös toimus 3 aasta jooksul teemapäevad erinevate rahvarõivastega seotud teemadel (nt. sukad, hamed, vööd, ehted, jalanõud, kindad jm rahvarõiva komplekti kuuluvad esemed). Projekti tulemusena koondati 350 lehekülge seto rahvarõivaalast materjali, suur hulk inimesi sai uusi teadmisi ja valmis Seto rahvarõivaraamatu käsikiri. Projekti eesmärk ühtib MTÜ Piiriveere Liideri strateegia rakendamise pikaajaliste mõjudega - piirkondlike eripärade parem rakendamine, kohaliku majanduse elavnemine, elukvaliteedi paranemine. Kui paranevad teadmised traditsioonilisest käsitööst, luuakse eeldused turismisektoris kvaliteetsemate teenuste ja tootepakettide tekkele. Koondatud rahvarõivamaterjal annab teavet autentsete rõivaste valmistamiseks ja inspiratsiooni uute stiliseeritud toodete tekkimiseks. Selle tulemusena areneb kohalik väikeettevõtlus. Kui areneb ettevõtlus, suurenevad sissetulekud ja paraneb elukvaliteet.

Partnerid:

Seto Käsitüü Kogo MTÜ

SA Seto Instituut

Toetuse summa: 19 764,72 eurot

www.kogo.seto.ee

Facebook: Seto Käsitüü Kogo