"Hobbiton OÜ tootmishalli ehitus". Hobbiton OÜ

Investeeringu sisu:  Tootmishalli ehitus Räpinasse, Võru mnt 14a krundile.

Projekti tulemusel on kogu Hobbitoni tootmine koondatud ühte asukohta, mis suurendab tootmise efektiivsust, mahtu, loob juurde ühe töökoha, parandab oluliselt töötajate töö- ja olmetingimusi ning loob tingimused kasutatava tehnoloogia uuendamiseks.

Toetuse summa: 74 970,66 eurot

www.hobbiton.ee