"Aastaringne majutusteenuse pakkumine obinitsa puhkemajas". Obinitsa Puhkemaja MTÜ

Investeeringu sisu:  

Puhkemaja akende ja uste vahetamine.

Investeeringu elluviimise tulemusena osutatakse Obinitsa Puhkemajas aastaringselt majutusteenust. Puhkemajas saab korraga ööbida 63 inimest (bussitäis). Obinitsa Puhkemaja avatäidete vahetamisega on loodud hoonele lisandväärtus. Hoone aastaringse kasutusele võtmisega saab ettevõtja teenida rohkem tulu ja kogu ettevõtlust edukamalt majandada. Obinitsa küla ettevõtluskeskkond on üsna ühekülgne ja turismikeskne. Tertsiaarsektoris tegutsevatel ettevõtjatel on rohkem võimalusi uute töökohtade loomisel. Investeeringu elluviimisega on mitmekesistatud ettevõtlustegevust, parandatud konkurentsivõimet ja suurendatud sissetulekuid ettevõtluses. Obinitsa Puhkemaja avatäidete vahetamine on loonud ettevõtjale võimalused rakendada ettevõtluses kohalikku ressurssi, potentsiaali (kohalik inimene, kultuur, loodus, miljööpärand, säästev energia).

Toetuse summa: 2 821,48 eurot

www.obinitsapuhkemaja.eu

Facebook: Obinitsa Puhkemaja