"Ruusa huvitegevuse arendamine". Ruusa Rahvakultuur MTÜ

Investeeringu sisu:  

Lautenniselaua ja jumpingu batuutide (5 tk) ost.

Projektiga suurenes kohalike inimeste huvitegevuste võimalused. Erinevate vanusegruppide inimesed saavad teha trenni kodu lähedal. Sellega aidatakse kaasa kohaliku piirkonna elamisatraktiivsuse kasvule.

Toetuse summa: 1 900 eurot