"MissoFest" MTÜ Misso Avatud Noorteklubi (2017-2019)

Eesmärgid
Projekti põhieesmärk on tõsta piirkonna tuntust ja atraktiivsust. Eesmärk on algatada mitmeid ühistegevusi Missomaa erinevates paikades, et aktiveerida kogukonda ning näidata piirkonna erinevate paikade mitmekülgsust. Samuti tõsta läbi erinevate koolituste piirkonna organisatsioonide võimekust, et ellu kutsutud ettevõtmised ja üritused saaksid tõusta kõrgemale ja professionaalsemale tasemele ning oleks tagatud nende järjepidevus.

Tegevussuunad
Piirkonna organisatsioonidele viiakse läbi viis erinevat koolitust: ürituste korraldamise, kaasamis-, meeskonna-, turundus- ja motivatsioonikoolitus (ühe koolituse osalejate arv on kuni 20).
Projektipartnerite koostöös on viiakse läbi viis erinevat üritust, mis on tõstavad Missomaa atraktiivsust ja tuntust, elavdanud kohalikke kogukondi ja inimesi, suurendanud omavahelist suhtlemist: Heinakuu Hetked Hinol, Kariibi Kultuuri Festival, Misso PereFest, Põlvest Põlve, Vetevana teekond Tervise suunas.

Partnerid
MTÜ Misso Avatud Noorteklubi
MTÜ Hino Külaselts
Kotli Köök OÜ
Misso Vallavalitsus