"Seto Külävüü giidide koolitusprogramm" Setomaa Turism MTÜ (2016-2019)

Eesmärgid
Ühisprojekti eesmärgiks on koolitada ja atesteerida kuni 20 Seto Külävüü giidi Setomaalt ja väljastpoolt, kes oskavad asjatundlikult tutvustada piirkonda (ajalugu, kultuur, kombed, loodus jm) ja kes tunnevad piirkonna turismivõrgustikku ning pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Toetatavad tegevused: koolitus- ja teavitustegevused, bussirent, toitlustus, majutus, ruumi rent, projektijuhtimine.

Tegevussuunad: Seto Külävüü giidide koolitusprogrammi põhiosa koosneb 12 tsüklist, sh 8 tsüklit loenguid ja ringsõite, 2 tsüklit iseseisvat praktikat ja tööd ning 2 tsüklit atesteerimist.

Tulemused: giidikoolituse läbis 18 inimest, kellest 14 said Setomaa giidi ametliku atesteeringu. Kokku on 14 giidi arsenalis 12 keelt (eesti, võro/seto, inglise, vene, soome, saksa, läti, leedu, ungari, rootsi, hispaania, prantsuse). Nii rikkalik valik eri keeli valdavaid giide võimaldab Setomaal paljudele väliskülalistele pakkuda teenust oma emakeeles. Kõige rohkem on eesti- ja ingliskeelseid giide. Eriline heameel on selle üle, et atesteeritud giidide seas on üks lätlanna ja üks leedulanna, kes kõnelevad vastavaid keeli emakeelena ning elukutseliste giididena on neil suur potentsiaal tuua meie piirkonda külalisi Balti riikidest.

Giidikoolitus aitas tugevdada ka väljaspool Setomaad elavate giidide seotust Setomaaga, sest koolituse raames osaleti väga paljudel üritustel, tutvuti peaaegu kõigi piirkonna turismiettevõtjatega. Koolituse raames käidi tutvumas ka Räpina piirkonnaga ja Haanjamaal, sh endise Misso valla maadel. Giidikoolituse raames tugenesid giidide omavahelised sidemed ning tekkis arvukalt ideid edasiseks koostööks, sh ühisturunduseks.

Seto Külävüü giidide koolitusprogramm oli ääretult oluline nii MTÜ Setomaa Turismi kui ka kogu piirkonna jaoks. Giidid käisid erinevates ettevõtetes (muuseumid, toidupakkujad, külastuskeskused, galeriid, talud jms), kus nad lõid omakorda sidemeid konkreetsete ettevõtjatega. Sellised sidemed on olulised ka ettevõtjate jaoks: kui nende poole pöördub külaline sooviga piirkonnast rohkem teada saada, saab ettevõtja soovitada kohalikke giide. Sedalaadi sünergia on kasulik nii ettevõtjatele kui ka giididele, samuti piirkonna külalistele, kes saavad nõnda sügava elamuse ja on oma reisiga rahul, soovitades Setomaad kui põnevat sihtkohta ka oma tuttavatele ja koostööpartneritele.

Partnerid
MTÜ Setomaa Turism
MTÜ Setomaa Valdade Liit

Toetuse summa: 19 090,83 eurot