"Piiriveere raamat" MTÜ Piiriveere Liider (2021)

Eesmärgid

Raamat tutvustab lugejatele Piiriveere Liidri tegevuspiirkonda ja LEADER toetuse abil ellu viidud projekte. Ühtlase stiiliga ja korrektse sõnastusega raamatus kirjutatud lood aitavad lugejal saada paremat ülevaadet piirkonna arengust LEADERI toel. Kaasame raamatu koostamisse tudengeid, et tekitada tudengites ja nende lähikondlastes huvi piirkonna vastu, tutvustada piirkonda tudengitele ja nende kaudu ka laiemale ringkonnale. Ühistegevuse eesmärk on koostöö jätkumine ülikooli ning meie ühingu ja piirkonna inimeste vahel.

Tegevussuunad

Piiriveere Liidri taotlejate (projekti elluviijate) intervjueerimine, olemuslugude koostamine, lugude fotodega ilmestamine, materjali raamatuks kujundamine, raamatu esitlemine.

Tulemused

  • Ellu viidud projekti tulemusena valmib raamat Piiriveere piirkonnas Leader rahastuse abil valminud projektidest.
  • Ajakirjanduse tudengid õpivad paremini tundma Piiriveere piirkonda, tekivad tuleviku jaoks olulised kontaktid intervjueeritavate ja tulevaste ajakirjanike vahel.
  • Saadakse teadlikumaks Leader rahastuse rakendamisest Piiriveere piirkonnas.
  • Saadakse juurde uusi ideid oma tegevuste jaoks.
  • Tekivad uued koostöövõimalused, raamatus esinenud taotlejad saava reklaami ja turundust oma tegevusele.
  • Piirkonna inimesed muutuvad eneseteadlikumaks ja nende enesehinnang kasvab, piirkond muutub atraktiivsemaks.

Partnerid

MTÜ Piiriveere Liider
Tartu Ülikool