Piiriveere õpilasmalev 2021

 

Partnerid

Piiriveere Liidri tegevuspiirkonna noortekeskused.

Eesmärgid

Noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Noortele luuakse võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

Sihtrühm

Noored vanuses 13 - 19.

Tegevused

Maleva noored töötavad 5+5 tööpäeva ja osalevad 2-päevasel maleva kokkutulekul.

Oodatavad tulemused

Luuakse alus tegevuspiirkonna sisesele õpilasmalevale, kus saavad koos osaleda nelja valla ja kahe maakonna noored (Piiriveere noored). Piiriveere noored saavad töökogemuse ja neil tekib mõtteid edasiste õpingute osas. Samuti saavad nad ülevaate tegevuspiirkonnast ning nende mõtteid saab rakendada piirkonna arenguks. Piiriveere Liider ja piirkonna noortekeskused õpivad teineteist partneritena tundma, et tulevikus koostööd veelgi tõhusamalt jätkata