"Aitame ennast läbi liikumise." MTÜ Misso Maanaiste Selts.

Projekti “Aitame ennast läbi liikumise” tulemusena soetati võimlemis-ja massaaživahendid, mis annavad eakatele ja puuetega inimestele võimaluse paremini endaga toime tulla ja vaba aega sisustada. Soetatud vahendid leivad laiemalt kasutamist erinevate tervisepäevade raames. Korraldatud on südamenädala ning eakate päeva raames erinevaid üritusi, kus on tutvustatud soetatud vahendeid ning ühiselt on ette võetud ka kepikõnnimatkad. Samuti on Misso Sotsiaalkeskuse eakatel võimalik kasutada võimlemis-ja massaaživahendid, enda tervise tugevdamiseks saavad nad iseseisvalt teha erinevaid harjutusi. Soetatud vahendid leiavad eelkõige kasutamist eakate ja puuetega inimeste poolt, kuid erinevate ürituste raames jõuavad vahendid ka teiste sihtrühmadeni.

     

Kepikõnd kõigile (foto Inge Pilt)                              Tervisepäev Missos (foto Inge Pilt)   

Investeeringu sisu: võimlemise- ja massaazivahendite ostmine.

Toetuse summa: € 2 460,98 (38 505,97 kr)