"Nulgateatrid tööle!". Taarka Pärimusteater MTÜ

Tegevused:

Korraldati tsõõriklaud, talgupäevad, Setomaa külateatrite päev,  koolitused ja koolituse saanute esinemised lühinäidendiga ning õppereisid.

Kogukonnateatrite käivitamise sihiks oli ka inimeste elukvaliteedi tõstmine eneseteostuslikus võtmes ning koostööoskuste parandamine. Selles protsessis lähtuti asjaolust, et inimene õpib kõige paremini läbi mängu. Seega õpiti läbi kogukonnateatri oma loovuse väljendamist - improteatri koolitus, esinemisoskused, meeskonnatöö, lavastuskoolitus, ühisetendus, dekoratsioonide töötuba, konfliktilahendamisoskus, foorumteatri koolitus. Konkreetseks silmaganähtavaks tulemuseks oli ühisetendus külateatrite päeval, mitmed valminud lühietendused.

Taarka Pärimusteatri, Mokornulga teatri ja Karisilla Külateatri koostöö tugevnes.

Toetuse suurus: 10 135,20 eurot

Taarka Pärimusteater