"Naha ja Leevaku kogukonna õppereis Muhu- ja Saaremaale - turismiarendamise võimlaused maapiirkonnas." MTÜ Leevakk.

Õppereis toimus 21.07-22.07.2010. Kokku osales õppereisil koos reisijuhi, bussijuhi ning lastega 51 inimest. Õppereisi käigus külastati erinevaid küla seltse, MTÜ-sid, tutvuti kohaliku eluga alates sellest, kuidas korraldada suurüritusi, et sellega katta projekti omafinantseering kuni selleni, kuidas avada kolhoosi muuseum.

Toetuse summa: 3 265,56 € (51 095 kr)