European conference on Local Youth Work and Democracy

21.02.2024

Koht: Brüssel

Euroopa konverents kohalikust noorsootööst ja demokraatiast.
Kohaliku noorsootöö ja demokraatia Euroopa konverents toob kokku 350 noorsootöötajat ja noorteorganisatsiooni, omavalitsusi, noori ja noorsoopoliitika praktikuid, kes keskenduvad Euroopa noorsootööpoliitikale. Nende kolme päeva jooksul keskendutakse kohalikule noorsootööle ja osaluskeskkonnale, aktiivsele kodakondsusele ning omavalitsuste rollile kohaliku noorsootöö toetamisel.   

Konverentsi eesmärk on anda uut hoogu Euroopa noorsootööle kohalikul tasandil. Üritusel tuuakse esile häid tavasid ja püütakse innustada noorsootööd ja noorsootööpoliitikat, eelkõige kohalikul tasandil.

 

Tegevjuht osaleb ettekandega.