Kogukonna eestvedajate järelkasvu arenguprogramm 2. koolituspäev

22.08.2024

kl 09:30

Teise koolituspäeva kava ja teemad

 KOGUKONNA ARENGUFAASID NING KAASAJA PRAKTIKAD
Teise koolituspäeva fookuses kogukonna kaasatust soodustavad faktorid ja meetodid ning
kogukonna arengufaaside mõtestamine.
Õpiväljundid:

  • Osaleja viib läbi tunnustava vestluse, analüüsib kaasamise praktikaid ning selgitab arengufaaside olemust.

Teemad:

  • Millised on kaasamise eeldused ning soodustavad tegurid?
  • Kuidas ma loon osalemiseks võimalusi?
  • Millised on kaasaja neli praktikat?
  • Mis iseloomustab häid vestlusi ning tunnustavat lähenemist?
  • Millises arengufaasis on meie kogukonnad?
  • Kuidas teha valikuid arengufaasist lähtuvalt?

Iseseisev tegevus:
Osaleja viib oma kogukonnas läbi arengutaseme määratlemise küsimustiku, mõtestab seda
ning koostab kokkuvõtte märkamistest.

Koolitajad: Ivika Nõgel ja Krista Pegolainen-Saar