PVL üldkoosolek

04.04.2018

kl 16:00

Koht: Meremäe vallamaja

Head Piiriveere Liideri liikmed,

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolekul 04. aprillil, kolmapäeval algusega kell 16.00 Meremäe vallamaja saalis, Meremäe, Setomaa vald. Palun teatada osavõtust või mitteosalemisest e-postile: piiriveere@piiriveere.ee hiljemalt 30. märtsiks. Enne üldkoosolekut algab samas kell 15.30 juhatuse koosolek, tutvu päevakavaga siin.

Kui Teil pole siiski võimalik koosolekust osa võtta, palume volitada kedagi ennast esindama (volitatud esindaja ei tohi osaleda ega hääletada kellegi teise liikme eest). Lisatud volituse vorm, mis palun edastada digitaalselt allkirjastatult 30. märtsiks piiriveere@piiriveere.ee või paberkandjal allkirjastatult büroosse või võtta kaasa esindaja poolt koosolekule.

Päevakava:
1. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori 2017.a. aruande heakskiitmine
2. Juhatuse mittetulundusühingute ja ettevõtjate uute esindajate valimine, kinnitamine
3. Koostööprojektide arutelu
4. Muud küsimused


Lugupidamisega,

Teet Helm
MTÜ Piiriveere Liider juhatuse esimees

Küsimuste korral palun võtta ühendust Rutt Riitsaar tel 5271906 või rutt@piiriveere.ee