Infopäev taotlejatele Räpina vallamajas

27.03.2018

kl 16:00

Koht: Räpina Vallavalitsuse II korruse saal

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.

Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill 2018. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 - Elukeskkonna arendamine

Meede 2 - Ettevõtluse arendamine

Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 06. juuli 2018

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

22. märts kell 10.00 projektikoolitus Obinitsa külakeskuses, registreeru piiriveere@piiriveere.ee

27. märts kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas, registreeru siin

28. märts kell 16.00 infopäev Obinitsa külakeskuses, registreeru siin

INFOPÄEVA KAVA:
1. Muudatused 2018. aasta vooru PVL taotlusvormis, toetusmäärades, hindamiskriteeriumites ja –korras (Rutt Riitsaar Piiriveere Liideri tegevjuht)
2. Meetmete tutvustus (Piiriveere Liideri meetmenõustaja Ingrit Kala)
3. Taotlemine uues e-PRIA-s
4. Projektiideede nõustamine (meetmenõustaja ja büroo töötajad).


Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee