Infopäev taotlejatele Meremäe teenuskeskuses

01.11.2018

kl 16:00

Koht: I korruse saal (endine Meremäe vallamaja)

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.

Taotlusvoor on avatud 1.-17. detsember 2018. a.

Toetust saab taotleda meetmetest:

  • Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (meetme eelarve on 207 591 eurot).
  • Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine (meetme eelarve on 229 712 eurot).

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 8. märts 2019

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

25. oktoober kell 10.00 ühisprojektide kirjutamise koolitus Hanikase külakeskuses

31. oktoober kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas

01. november kell 16.00 infopäev Meremäe teenuskeskuses

INFOPÄEVA KAVA:
1. Oluline info taotlejale (Endla Mitt, Piiriveere Liideri tegevjuht)
2. Meetmete tutvustus (Ingrit Kala, Piiriveere Liideri meetmenõustaja)
3. Projektiideede nõustamine (meetmenõustaja ja büroo töötaja)

Infopäevadele ja koolitusele registreeru: piiriveere@piiriveere.ee

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee