PEIPSI JÄRVEFESTIVAL TULEB TAAS!

06.07.2019

"Peipsi Järvefestival 2019" on 8.-14. juulil mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast lõunasse kulgev kultuuriüritus, mis näitab nii kohalikele kui piirkonna külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa põnevamal moel.
Kultuurilaadungiga laevad saabuvad 7 päeva vältava festivali kestel iga päev uude sadamasse, kus terve päeva kestel viiakse läbi erinevaid Peipsi järve kultuuripärandit ja loodust ning Eesti pärimusmuusikat tutvustavaid õpitubasid, laevasõite ja kontserte.
Järvefestivali ajal, 8.-14. juulil toimub esmakordselt jalgrattamatk Peipsi sadamates kell 17:00-19:00. Matka ajal külastatakse erinevaid piirkonna külasid, muuseume, ettevõtjaid, randasid ning avastatakse ilusat Peipsimaa loodust.

Loe edasi

 • PIIRIVEERE LIIDERI 2018 II TAOTLUSVOORUS KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

  05.07.2019

  Piiriveere Liideri 2018. a II taotlusvoor oli avatud 1.-12. detsembrini. Projektitaotlusi sai esitada kahte meetmesse: elukeskkonna arendamine (meede 1), ühistegevuse arendamine (meede 3.1). Kõik esitatud 22 projektitaotlust (19 taotlust meetmes 1 ja 3 taotlust meetmes 3.1) pääsesid hindamisele, neist toetuse said 11 kogusummas 109 725,37 eurot. Võrreldes viimaste taotlusvoorudega on taotlejate arv elukeskkonna arendamise meetmes suurenenud, ühistegevuse arendamise meetmes püsinud samal tasemel. Taotlejate seas oli oodatult kõrgeim kolmanda sektori aktiivsus (ligi 73% esitatud taotlustest), sellele järgnes kohalikest omavalitsustest taotlejad (ligi 18% taotlustest) ning erasektori taotlejad (ligi 9% taotlustest).

  Loe edasi

 • MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek kinnitas 2019. a taotlusvooru uue eelarve

  04.06.2019

  29. mail 2019 toimus Mikitamäe külas Vanavalgõ Kohvitarõs Piiriveere Liideri korraline üldkoosolek, mille päevakorras oli ühingu 2019. a rakenduskava ja strateegia muudatuste kinnitamine.
  Piiriveere Liider avab 9.-23. septembril 2019 käesoleval eelarveperioodil viimase taotlusvooru, 2020. a avatakse taotlusvoor juba ainult jääkide arvelt. Tänavune taotlusvoor kuulutatakse välja pärast Maaeluministeeriumi heakskiitu strateegia muudatustele ja PRIA heakskiitu käesoleva aasta rakenduskava muudatustele.

  Loe edasi