2022. AASTA COVID TAOTLUSVOORUS KINNITATUD PROJEKTID SAID PRIA HEAKSKIIDU

14.06.2022

MTÜ Piiriveere Liidri 2022. a COVID meetme taotlusvoor oli avatud 10.-20. jaanuar. Kõik esitatud 18 projektitaotlust saadeti hindamiskomisjonile sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks, neist toetuse said 10 kogusummas 145 125.78 eurot.

Loe edasi

 • Piiriveere Liidri strateegia koostamise avaseminar!

  06.06.2022

  Piiriveere Liider on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist. Strateegia on aluseks LEADER-toetuste jagamiseks järgmistel aastatel.Piiriveere Liidri strateegia avaseminar toimus 2. juunil , Treski Küünis. Koostöös OÜ Cumulus Consultingu esindaja Jaan Urbiga on läbi viidud sidususrühmades küsitlused, mis on sisendiks strateegia koostamisel. Strateegiaseminaril andis konsultant ülevaate  küsitluste põhjal kokku pandud dokumendist.

  Loe edasi

 • Piiriveere Liidri strateegia koostamine

  17.05.2022

  Piiriveere Liider on alustanud perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamist. Strateegia on aluseks LEADER-toetuste jagamiseks järgmistel aastatel.

  Tule ja räägi kaasa, kuhu tuleks toetusraha edaspidi suunata!

  Neljapäeval, 2. juunil kell 15.30–19.00 toimub Treski Küünis (Silla talu, Treski küla, Setomaa vald) strateegiaseminar, kuhu on oodatud kõik (avaliku, äri ja kolmanda sektori esindajad ning lihtsalt aktiivsed kodanikud), et arutada, mida peaks Piiriveere piirkonnas LEADER-toetuste abil saavutama.

  Loe edasi