LEADER tegevusgruppide esindajate mõttekoda

14.01.2021

kl 10:00

Koht: on-line

Teemad: kliima ja keskkonnaseisund; sissetulekud, töö, töökohad; põhivajadused – toit, energia, majandus ning kultuur.