EPKK KESKKONNAFOORUM 2021: Põllumajandust mõjutavad keskkonnapoliitikad

02.03.2021

kl 09:45

Koht: Veebis

Muutuvad keskkonnanõuded ja kliimapoliitika toovad meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid. Eesmärgiga analüüsida Eesti põllumajandussektori väljavaateid muutuvate keskkonnapoliitikate tingimustes on EPKK esmakordselt korraldamas keskkonnafoorumit.

Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti põllumajanduse keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkusega.

Foorumil keskendume Euroopa Liidu rohelepe ja selle alamstrateegiatele, uue perioodi Eesti ÜPP strateegiakavale, mullatervisele ja veekaitsele, samuti juba täna tootjate poolt rakendatavatele keskkonnasäästlikele praktikatele.

P Ä E V A K A V A*

9:45-10:00 kogunemine

10:00-10:05 tehnilised suunised

10:05-10:10 Avamine ja tervitussõnad – Meelis Münt, Keskkonnaministeeriumi kantsler 

I osa

10:15-10:45 EL rohelepe - mida toob rohelepe kaasa põllumajandus- ja toidutootjale? – Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi asekantsler

10:45-11:30 ÜPP strateegiakava ja Euroopa Komisjoni ootused – kuidas Eesti sellele vastab?  – Katrin Rannik, Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitika osakonna juhataja

11:30-12:15 EL uus strateegia "Talust taldrikule" – väljakutsed ja võimalused – Pekka Pesonen, Copa-Cogeca tegevdirektor (ettekanne tõlgitakse eesti keelde)

Kell 12:15-12:45 lõunapaus

12:45–13:15 Agrone keskkonnaambitsioonid ja süsiniku jalajälje kaardistamine – Silver Kuus, Agrone OÜ arendusjuht

13:15–13:45 Eesti mullatervis, sh lupjamisvajadus – Valli Loide, Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur

13:45–14:15 Kas põllumees on mullasõber? – Sander Hiire, Mäemõisa OÜ taimekasvatusjuht

Kell 14:15-14:30 sirutuspaus

II osa

14:30–15:00 HELCOM tegevuskavade uuendamine ja selle mõju põllumajandustootjale – Rene Reisner, Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja

15:00–15:45 Kas veeseadus tagab piisava vee kaitse? – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

15:45-16:00 foorumi kokkuvõte ja lõpetamine

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi

Foorumil osalemine on tasuta. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

NB! Foorumile palume registreeruda kuni 01. märtsini SIIN.

Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht, riina@epkk.ee , tel 552 8263