PVL üldkoosolek

20.09.2018

kl 16:00

Koht: Hanikase külakeskus

Head Piiriveere Liider liikmed,

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liider üldkoosolekul 20. septembril, neljapäeval algusega kell 16.00 Hanikase külakeskuses, Orava vallas, Võrumaal.

Päevakord:

1. 2018. a II vooru avamine

2. 2018. a rakenduskava muudatuse kinnitamine

3.  2019. a. tegevuskava, eelarve ja  rakenduskava kinnitamine

4. Audiitori kinnitamine

5. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korra kinnitamine

6. Muud küsimused

Palun andke teada enda osalemisest koosolekul hiljemalt 17.09.2018 kell 16.00 doodle's.

 

Lugupidamisega,

Viivika Kooser

juhatuse esimees