PVL juhatuse koosolek

20.05.2019

kl 16:00

Koht: Kitsõ külä tarõ, Meremäe

Head Piiriveere Liider juhatuse liikmed,

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liider juhatuse koosolekul 20. mail, esmaspäeval algusega kell 16.00 Meremäel, Kitsõ külätarõs.

Päevakord

1.       2018. a majandusaasta aruande esitamine ÜK-le kinnitamiseks

2.       2019. a tegevusgrupi eelarve ja rakenduskava  muudatuste esitamine ÜK-le kinnitamiseks

3.       Ülevaade strateegiarühma koosolekust

4.       Strateegia ja rakenduskava muutmise ettepaneku esitamine ÜK-le

5.       Koostööprojekti tutvustus

6.       Arutelu - tegevusgrupi järgmine periood

7.       Teated ja kohapeal algatatud teemad (juhatuste ühine seminar, Rännak jm)

8.       ÜK kokkukutsumine ja päevakorra kinnitamine

 

Lugupidamisega

Viivika Kooser

juhatuse esimees