PVL üldkoosolek nr. 3

03.11.2021

kl 16:00

Koht: Setomaa Turismitalu

Päevakord:

  1. 2022.a eelarve kinnitamine
  2. 2022 a meetmete kinnitamine
  3. 2022.a tegevuskava kinnitamine
  4. Kohapeal algatatud teemad (info jm)