MAK investeeringutoetuste meetme 4.1 infopäev

21.10.2020

Maaeluministeerium koostöös PRIA ja PMKga korraldab 21. oktoobril 2020.a infopäeva Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”  tutvustamiseks.

Sündmus toimub Jänedal, Põllumajandusuuringute Keskuse suures saalis.

Infopäeval tutvustatakse meetme rakendusmäärust ja selle muudatusi ning jagatakse näpunäiteid toetuse taotlemisel ja kuludokumentide esitamisel. Lektorid on Harry Pässa (MEM) ja Eve Pohlak (PRIA).

Eelregistreerimine sündmusele kuni 18. oktoobrini. Infopäeva salvestatakse ja osalemine on võimalik veebi vahendusel.


MAK meede 4.1 "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks"

Kolmapäev, 21. oktoober 2020
Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoones
PÄEVAKAVA

09.30 - 10.00 Kogunemine, tervituskohv

10.00 - 11.00

(60 min)

 

Meetme 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”  rakendusmääruse tutvustus; muudatused rakendusmääruses -  Harry Pässa, Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakond

  • ETTEKANNE 
  • ARUTELU
11.00 - 12.00
(60 minutit)

Toetuse taotlemine e-teenuse keskkonnas, tähelepanekuid kuludokumentide täitmisel - Eve Pohlak, PRIA arengutoetuste osakond

  • ETTEKANNE 
  • ARUTELU
12.00  Päeva lõpetamine
   

Lisainfo: www.maainfo.ee

Info ümarlaua kohta: Maaeluministeeriumi peaspetsialist Harry Pässa, e-post harry.passa@agri.ee 

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.