Eesti Leader Liidu juhatus kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale

10.01.2018

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2018. a. e-aadressile juhatus@leaderliit.eu

Peamised tööülesanded:
Eesti Leader Liidu (edaspidi Liidu) büroo juhtimine
Liidu finants- majandusliku- ning arendustegevuse korraldamine.

Töö iseloomust tulenevad nõuded kandidaadile:
töö mobiilne iseloom eeldab valmisolekut iseseisvalt oma tööd, töökohta ja -aega planeerida;
kõrgharidus vähemalt rakenduslikul tasemel;
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
kasuks tuleb Leader programmiga või teiste analoogsete programmidega töötamise kogemus

Loe edasi

 • Piiriveere Liideri 2017. aasta II taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 18 projektitaotlust

  23.12.2017

  Piiriveere Liider kinnitas 2017. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 18 projektitaotlust kogusummas 246 090,21 eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

  2017. aasta II taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 29. septembrist 13. oktoobrini. Kokku esitati tähtaegselt 35 projektitaotlust, millest üks annulleeriti tehnilise hindamise käigus, kuna projekt ei vastanud ühisprojekti nõuetele Leader ja maaelu määruse mõistes. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 34 projektitaotlust toetuse summas ligi 565,5 tuhat eurot.

  Loe edasi

 • Muudatused seoses LEADER määruse uue redaktsiooniga

  10.12.2017

  Alates 03.11.17 kehtib LEADER määruse uus redaktsioon, millega on reguleeritud haldusreformist tulenevad erisused ja põhimõtted. Muutunud on ka osad nõuded projektitaotluse esitamisel, projektitoetuse saaja kohustustes, projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamisel jm olulises. Taotlusvoorud, mille projektitaotluste vastuvõtu tähtaja algus on 03.11.17 või hilisem, viiakse läbi ja edasine taotluste menetlemine, sh maksetaotluste esitamine toimub juba uues e-PRIA keskkonnas.

  Loe edasi