Kalurid Võhandu jõel / Sigrid SibulRahavatants / Airi PurgeRäpina pabervabriku ajalooline kompleks / Sigrid SibulPaadisõit Räpina Paisjärvel / Signe ZupsmannKaubarong Tartu-Koidula raudteeliinil / Sigrid SibulPiiriveere taevas / Sigrid SibulPiusa kärjäär / Veiko MaastikKus rohi on rohelisem ... / Sigrid SibulMeie inimesed / Airi Purge.
   
   
   

  Infopäev taotlejatele Misso vallamajas

  Kuupäev: 07.09.2017
  Kell: 16:00
  Piirkond: Piiriveere piirkond
  Vorm: Infopäevad

  MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu.
  Taotlusvoor on avatud 29. september - 13. oktoober 2017. a.

  Toetust saab taotleda meetmetest:
  Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
  Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
  Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine

  Toetust saavad taotleda Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

  Projektitaotluste hindamise tähtaeg (tegevusgrupis): 5. jaanuar 2018

  Infopäevad taotlejatele toimuvad:
  4. september kell 16.00 Mikitamäe vallamajas. Mikitamäe infopäevale registreeru siin.

  7. september kell 16.00 Misso vallamajas
  PÄEVAKAVA
  1. Muudatused 2017. aasta II vooru PVL taotlusvormis, meetmelehtedel, hindamiskriteeriumites ja –korras, korduvtaotlused (Rutt Riitsaar Piiriveere Liideri tegevjuht).
  2. Meetmete tutvustus (Piiriveere Liideri meetmenõustajad: meede 1, 2 – Kai Laanemaa, meede 3 – Ingrit Kala).
  3. Projektiideede nõustamine (meetmenõustajad ja büroo töötajad).

  Täpsem info taotlemise ja nõustamise kohta: www.piiriveere.ee

  Pildid