HUNDIALLIKA KESKUSE LUGU

13.01.2020

Hundiallika Retriidi- ja Koolituskeskus (talukoha endine nimi on Laiuse) on tänaseks toimetanud 8 aastat. Selle aja jooksul oleme jõudsalt kasvanud, saanud targemaks ja tuntumaks, nii et kuigi oleme hetkel avatud vaid soojal perioodil, on meie õuel umbes 20 üritust aastas, mis on hetkel ka täielik maksimum.
Kui Piiriveere Liider palus jagada oma kogemusi, andis see hea tõuke selleks, et vaadata tagasi nende 8 aasta peale.
Nii nagu iga ettevõtmisega, on meilgi olnud väljakutseid, aga julgelt võib ütelda, et rõõmu ja õnnestumisi on olnud rohkem.

Loe edasi

 • LEADER-toetuste jagunemine Piiriveere piirkonnas

  16.12.2019

  Kas teadsid, et programmperioodil 2008-2010 tuli kõige rohkem LEADER-toetust Piiriveere Liideri piirkonnas Meremäele: suisa üle 262 tuhande euro, mis on pea 30% kogu perioodi eraldatud toetusest. Samas toetuse maht elaniku kohta oli kõrgem hoopis Misso piirkonnas.
  Perioodil 2011-2013 viidi enim LEADER-projekte ellu aga hoopis Räpina piirkonnas, tihedalt kannul Meremäe ja Misso piirkonnad.

  Loe edasi

 • Piiriveere Liideri 2019. a taotlusvoorus sai tegevusgrupi kinnituse 35 projektitaotlust

  05.12.2019

  Piiriveere Liider kinnitas 2019. a taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga 35 projektitaotluse toetamise kogusummas 369 500,67 eurot arengustrateegia kolme meetme raames.
  Kinnitati 14 kolmanda sektori, ühe kohaliku omavalitsuse ning 20 ettevõtja poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste osalised või täielikud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60-90 tööpäeva jooksul.

  Loe edasi