Seminar: vähekasutatud võimalused vajalike töötajate hoidmiseks ja leidmiseks

12.11.2019

Koht: Kubija hotell-loodusspa, Männiku 43a, Võru

Vähekasutatud võimalused vajalike töötajate hoidmiseks ja leidmiseks, mis toimub   12. novembril 2019 kl 10-16 Kubija hotell-loodusspaas (Männiku 43a, Võru)

Nii suurtel kui ka väikestel ettevõttetel on üha keerulisem leida sobivaid töötajaid ning hoida olemasolevaid. Samas on ka töötaja tervis on üha enam tööandja mure. Tasuta seminaril jagame kogemusi ja arutame piirkondlike probleemide lahendusvõimaluste üle.

Sihtrühm: Kagu-Eesti tööandjad, vähenenud töövõimega töötajad, kohalike omavalitsuste esindajad, haridusasutuste esindajad, kogukonna aktivistid. 

Ajakava:

9.45 – 10.00       Kogunemine, hommikukohv

10.00– 11.30     Töövõime foorum

Milliseid riigi toetusi ja teenuseid on tööandjal võimalik saada, kui tema juures töötab või kui ta värbab vähenenud töövõimega inimesi?

Eesti Töötukassa tööandjate konsultant

Mida tööandja saab teha, et vältida töötajate töövõime vähenemist stressi ja läbipõlemise tõttu?

Mida arvestada, kui kollektiivis on juba psühholoogiliste eripäradega inimesi?  

Ave-Gail Kaskla, töökeskkonna psühholoog

Kogemuslugu tööandjalt

Merle Roste, AS Svarmil 

11.30 – 11.45    Kohvipaus

11.45 – 13.30

Töökoha tervisedendus Põlvamaal

Külli Luuk, Tervise Arengu Instituut

Arutelu:  Millised on piirkonna peamised takistused vähenenud töövõimega inimeste tööturule toomiseks ja seal hoidmiseks? Kuidas neid lahendada? Kuidas saavad kaasa aidata KOVid ja terviseedendajad?

Arutelu juhib Elina Kivinukk.

13.30 – 14.00   Lõuna

14.00 – 16.00    Praktika ja õpipoisiõpe

Kuidas ettevõtted saavad koostöös haridusasutustega piirkonna õppuritest endale sobivat töötajate järelkasvu koolitada?Võrumaa Kutsehariduskeskuse esindaja

Tööandja kogemuslood praktika ja õpipoisiõppe rakendamisest tööjõupuuduse leevendamiseks.

Esinejad selgumisel.

Osalemine on TASUTA.

Et osalejate arv on piiratud, on vajalik eelnev registreerimine siin: https://www.pare.ee/klubi/7677

 

Lisainfo:

Gea Otsa, gea@employers.ee , tel 5266464;

Irena Viitamees, irena.viitamees@polvamaa.ee, tel 55686111