PVL juhatuse koosolek

04.09.2019

kl 16:00

Koht: Hundiallika Keskus

Head Piiriveere Liider juhatuse liikmed, 

palun osaleda MTÜ Piiriveere Liider juhatuse koosolekul 4. septembril, algusega kell 16.00 (endises Orava vallas) Suuremetsa külas, Hundiallika Keskuses (asukoht kaardil, juhised).

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 2. sept kell 12 lingil doodle. Kirjale on lisatud koosoleku materjalid.

 Päevakord:

1.   Liikmete väljaarvamised

2.  KOV-ide omaosalus 2020. a eelarvesse

3.    2020. a tegevusplaani, eelarve, rakenduskava esitamine ÜK-le kinnitamiseks

4.    Strateegia muudatuste kinnitamine

5.   Viimase vooru vaietest

6.    Projekt PVL liikmetele

7.    Teised teemad (koostöö KTGdega jms)

8.     ÜK päevakorra kinnitamine

 

Lugupidamisega

Viivika Kooser

juhatuse esimees