"Värska Skatepargi sisustamine." Värska Vallavalitsus.

2006. aasta suvel avati Värskas Setomaa esimene sise-skatepark. Endine katlamaja vabastati vanadest kateldest ja muust risust, valati uus betoonpõrand, pandi ette uued aknad ja uksed ning ehitati metallalusraamidele puidust ja vineerist rambid. Kuid 2009. aasta kevadeks olid rambid tiheda kasutamise tõttu amortiseerunud ja nii otsustatigi skatepargi sisustuse uuendamiseks taotleda Leader meetmest toetust. Värska skatepark meelitab sportima nii oma valla kui ka naabervaldades elavaid noori. Värska skatepark kuulub Värska vallale ning skatepargi korrashoidu ja kasutamist koordineerib Värska Avatud Noortekeskus.

Leader projekti tulemusena valmis mitmekülgsete võimalustega ekstreemspordiväljak, mis võimaldab harrastada nelja erinevat spordiala, korraldada sportlike üritusi ja pakkuda sportliku huvitegevuse võimalusi siseruumides. Samuti on skatepargi olemasolul tagatud noorte aktiivne ja sportlik vaba aja sisustamine, piirkond on muutunud nii kohalikele kui väljastpoolt tulevatele noortele atraktiivsemaks ning noortel on olemas vaba aja veetmise koht.

Videolugu

Toetuse summa: 8 743,11 € (136 800 kr)