"Traditsioonilise palkehituse rändav õpituba". MTÜ Vanaajamaja

Investeeringu sisu ja tegevused: Rändava õpitoa rajamine ja sisustamine, koolituste läbiviimine, projektijuhtimine.

Projekti tulemusel rajati töövahenditega varustatud õpituba, kust saab jooksvalt nõu palkmajade renoveerimise ja ehituse-alastes küsimustes ning ühtlasi oli algupärasest ehitusest huvitatud inimestel võimalus osaleda praktilistel käed-külge koolitustel, kus tutvustati lisaks töövõtetele ka palkehituse juures vajaminevaid tööriistu ning nende kasutamist.

Taotletud summa 6805,18 eurot.