"Teeninduskultuur Piiriveere ettevõttes." SA Räpina Inkubatsioonikeskus.

Kuna Piiriveere Liidri piirkonnas on ettevõtete teeninduskultuur üsna erinev, siis korraldas SA Räpina Inkubatsioonikeskus 2010.aasta talvel 5-päevase koolitusprogrammi 20 inimesele teenuste pakkumise taseme tõstmiseks. koolitus koosnes järgmistest teemadest:
1. Psühholoogiline osa (käitumisõpetus, ühiskond, kultuur, imago, ametialane miljöö)
2. Teeninduskultuur ja teeninduse kvaliteet.
3. Konfliktikoolitus.
4. Tööstress ja selle vältimine.
5. Praktiline osa (video- ja suhtlemistreening).

Toetuse summa: 4 314,04 € (67 500 kr)