"Tarrõ tagasi!" SA Setu Kultuuri Fond.

Seltsimaja valmimisega tekkis piirkonda kohalikele MTÜ-dele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja tavakodanikele mugav kooskäimise koht, kus seto kultuurile omapärases keskkonnas korraldada sündmusi, koosolekuid ja huviringe.
Investeeringu sisu: Seto Seltsimaja kontori- ja koosolekuruumi kaldpindade jaoks käsitöötapeedi valmistamine ja paigaldamine. Seto Seltsimaja II korruse koori-, kontori- ja koosolekuteruumi siseviimistlustööde teostamine. Seto Seltsimaja sanitaar-ruumide mööbli soetamine ja II korruse seinakappide ehitamine.

Evar Riitsaare käsitsi valmistatud tapeet Seto Seltsimajas

Toetuse summa: 7 635,43 € (119 468,51 kr)