"Setomaa giidide koolitus". Setomaa Turism MTÜ

Setomaa giidide koolituse korraldamine.
Projekt tõstis piirkonna tuntust ja konkurentsivõimet uute giidide lisandumise näol. Projekti lõpuks sa vastavalt Eesti Giidide Liidu nõuetele atesteeritud 20 Setomaa giidi.

Toetus: 6676,19 eurot.