"Seltsitegevus aktiivsemaks." Mikitamäe Vallavalitsus.

Investeeringu sisu: Vallamaja keldrikorruse renoveerimise II etapp. Leader sümboolikaga infotahvli valmistamine.

Toetuse summa: 3 963,02 € (62 007,79 kr)