"Saatse rahvamaja/Noortetoa rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteerimine" Saatse Nulk MTÜ

Investeeringu sisu: hoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteerimine, vee- ja kanalisatsiooniprojekt, elektriprojekt.

Projektiga teostati hoone mõõdistus, plaani koostamine ja digitaliseerimine. Koostati hoone rekonstrueerimise arhitektuurse ja konstruktiivse osa projekt, geodeetiline alusplaan. Projekteeriti vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistrassid, heitveepuhasti ja vee äravoolu süsteem.

Koostati elektripaigaldise rekonstrueerimise projekt.

Toetuse suurus: 8489,88 eurot.