"Piiriülene õppimine - ei saa me läbi Lätita." Naha küla seltsing.

Investeeringu sisu: Lätis asuvate Aluksne ja Gulbene valdadesse õppereisi korraldamine.

Toetuse summa: 5 342.69 eurot