Õpilasmalev Valgamaal ja Piiriveere Liidri piirkonnas (2019-2020)

PARTNERID

Piiriveere Liider, Valgamaa Partnerluskogu koostöös Valgamaa Noorsootöökeskusega TANKLA

Projekti „Õpilasmaleva korraldamine Valgamaal ning Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas“ raames toimub 2019. aasta suvel õpilasmalev Valgamaal, 2020. aastal Piiriveere Liidri tegevuspiirkonnas ning maleva kokkutulek 2020 suvel.

EESMÄRK

Maleva eesmärgiks on noorte konkurentsivõime tõstmine noore tööalaste oskuste ja teadmiste arendamise kaudu. Noortele luuakse võimalused läbi õpilasmaleva ja töömaleva formaadi, mille kaudu on võimalik noortel saada kohalikul tasandil esimene töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, saada osa eesmärgistatud sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustes.

SIHTRÜHM

Noored vanuses 14-19.

TEGEVUSED

Piirveere Liidri piirkonna õpilaste osalemine aastal 2019 Valgamaal maleva ettevalmistamises töövarjuna. TANKLA õpilasmalevas osaleb orienteeruvalt 8 noort. 2020 aasta märtsis aprillis osaleb õpilasmaleva rühmajuhi koolitusel 8 inimest. 2020 aastal toimub Piiriveere Liidri õpilasmalev 5+5 tööpäeva ja 2-päevasel maleva kokkutuleku korraldamiseks ja sellel osalemiseks Valgamaal. Orienteeruvalt 4-5 noort Valgamaalt osaleb Piiriveere Liidri õpilasmalevas.

OODATAVAD TULEMUSED

Piiriveere Liidri piirkonnas on toimunud esimene õpilasmalev, kus töökogemuse on saanud 30 noort ning kaasatud on 5 tööandjat, rühmajuhi ettevalmistuse on saanud 8 juhendajat. Tekkinud teadmised ja kogemused õpilasmalevate korraldamiseks. Valgamaa malevas on töökogemuse saanud 100 noort ning kaasatud on 12 tööandjat.