"Näpud saviseks - uus huvitegevuse võimalus piirkonnas." MTÜ Mikitamäe Naisteklubi Mixina.

Investeeringu sisu: Keraamikatöökoja sisustuse ostmine. Leader sümboolikaga infotahvli valmistamine.

MTÜ Mikitamäe Naisteklubis on hetkel 22 liiget. Liikmete arv on kasvanud pärast ruumide renoveerimist , keraamikatöökoja sisustamist ja kangastelgede soetamist. 2011.a. kevadel toimus 24-tunnine keraamika jätkukursus (esimene toimus aasta varem). Keraamika-alast koolitust on saanud peaaegu kõik naisteklubi liikmed. Paljud liikmed on keraamikakojas enda tarbeks keraamikat valmistanud, koos on tehtud meeneid ja auhindu.

Toetuse summa: 4 209,29 € (65 861,08 kr)